Tiếp thị & Pháp luật

Viện Nghiên Cứu Giáo Dục & Quản Trị Kinh Doanh thông báo tuyển sinh đào tạo

 • Thứ sáu, 16:57 Ngày 08/03/2019
 • Viện Nghiên Cứu Giáo Dục & Quản Trị Kinh Doanh thông báo tuyển sinh đào tạo các lớp:

  - Khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

  - Khóa học nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch

  - Khóa học chuyên viên kinh tế (Quản trị kinh doanh)

  - Khóa học chuyên viên xuất nhật khẩu - Hải quan

  - Khóa học nghiệp vụ thư ký và quản trị văn phòng

  - Khóa học quản trị nhân sự chuyên nghiệp

  - Khóa học kế toán doanh nghiệp & thực hành khai báo thuế

  - Khóa học khai báo thuế chuyên nghiệp

  - Khóa học đào tạo giám đốc điều hành và tư vấn quản lý

  - Khóa học kế toán trưởng

  - Khóa học kỹ năng giao tiếp

  VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

  THÔNG BÁO

  CHIÊU SINH ĐÀO TẠO

  TỔNG KHAI GIẢNG:                      NGÀY 15 HÀNG THÁNG (HỌC BUỔI TỐI)

   

  Địa chỉ nhập học tại: VIỆN EBM

  SỐ 224, ĐƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH

  (LẦU 10 LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH)

  Điện thoại liên lạc: 0901 185 578

  Giảm 10% học phí cho học viên ghi danh trước ngày khai giảng

  ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC 

   

  I. BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM:  

  Thời gian học:3 tháng – Học tối thứ 3, 5, 7 hoặc 2, 4, 6 hoặc tối thứ 7 và ngày chủ nhật

  Học phí trọn khóa: 3. 800.000Đồng

  II. NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN  DU LỊCH:

  Nội dung: @ Lịch sử Việt Nam. @ Văn hóa Việt Nam. @ Giao tiếp ứng xử trong du lịch. @ Phẩm chất đạo đức trong nghề hướng dẫn viên du lịch. @  Tổng quan về du lịch. @ Địa lý Việt Nam và phân vùng du lịch. @ Tuyến điểm du lịch. @ Hoạt náo viên. @ Kỹ năng tự vệ và bảo vệ khách hàng. @ Kỹ năng cơ bản về ca nhạc.

  Thời gian học: 4 tháng – Học tối thứ 3, 5, 7 hoặc 2, 4, 6 hoặc tối thứ 7 và ngày chủ nhật

  Học phí trọn khóa: 1.900.000 Đồng

  III. CHUYÊN VIÊN KINH TẾ (QUẢN TRỊ KINH DOANH):

  Nội dung: @ Khoa học quản lý – Quản trị nguồn nhân lực. @ Chiến lược và chính sách kinh doanh. @ Quản trị tài chính doanh nghiệp. @ Quản trị và tác nghiệp. @ Nghệ thuật lãnh đạo và thương lượng đàm phán trong kinh doanh. @ Luật doanh nghiệp. @ Phát triển văn hóa doanh nghiệp – Xử lý xung đột. @ Quản trị Marketing. @ Thị trường chứng khoán. @ Kỹ năng giao tiếp.

  Thời gian học: 4 tháng – Học tối thứ 3, 5, 7 hoặc 2, 4, 6 hoặc tối thứ 7 và ngày chủ nhật

  Học phí trọn khóa: 1.500.000 Đồng

  IV. CHUYÊN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU – HẢI QUAN:

  Nội dung: @ Thực hành soạn thảo một hợp đồng xuất nhập khẩu. @ Thanh toán quốc tế cách thức mở L/C – TTR(Điều kiện thương mại quốc tế: FOB – CIF….Giới thiệu incoterms mới nhất của phòng thương mại quốc tế). @ Đàm phán và giao dịch trong kinh doanh và xuất nhập khẩu – hải quan. @ Vận tải và giao nhận trong xuất nhập khẩu. @ Hướng dẫn lập tờ khai hải quan, thuế xuất nhập khẩu. @ Khai hải quan điện tử. @ Luật thương mại.

  Thời gian học: 3 tháng – Học tối thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 hoặc tối thứ 7 và ngày chủ nhật

  Học phí trọn khóa: 700. 000 Đồng

  V.  NGHIỆP VỤ THƯ KÝ VÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG:

  Nội dung: @ Quản trị nhân lực @ Luật thương mại. @ Phát triển văn hóa doanh nghiệp. @ Nghiệp vụ tài chính kế toán. @ Nghiệp vụ thư ký và quản trị văn phòng. @ Nghệ thuật giao tiếp. @ Các vấn đề về lễ tân. @ Trang phục, trang điểm công sở. @ Kỹ thuật phỏng vấn tuyển chọn nhân viên.

  Thời gian học: 3 tháng – Học tối thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 hoặc tối thứ 7 và ngày chủ nhật.

  Học phí trọn khóa: 1.500.000 Đồng

  VI. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP:

  Nội dung: @ Luật lao động. @ Quy trình tuyển chọn nhân lực. @ Xác định nhu cầu, chiến lược nguồn nhân lực. @ Bố trí nguồn nhân lực – Mấu chốt để quản trị nhân sự. @ Đào tạo và phát triển nhân viên. @ Phát triển hệ thống Lương – Thưởng – Chế độ phúc lợi – Vấn đề cốt lõi trong quản trị nhân sự. @ Phát triển văn hóa doanh nghiệp. @ Phân tích, đánh giá thành tích nhân viên.

  Thời gian học: 2 tháng -  Học tối thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 hoặc tối thứ 7 và ngày chủ nhật.

  Học phí trọn khóa: 1.500.000 Đồng

  VII. KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP & THỰC HÀNH KHAI BÁO THUẾ:

  Nội dung: @ Kế toán đại cương. @ Kế toán tài chính doanh nghiệp: KT tiền luơng – KT tài sản cố định – KT chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm – KT thuế thu nhập DN – KT thành phẩm và doanh thu – KT kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh – KT thuế thu nhập DN. @ Báo cáo tài chính: Bảng cân đối KT – kết quả sản xuất kinh doanh – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. @ Hướng dẫn thực hành khai báo thuế để nộp cơ quan thuế hang kỳ: Giới thiệu các luật thuế trong doanh nghiệp – Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT – Hướng dẫn lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân. Điều đặc biệt sinh viên được học trên bộ chứng từ thực ngoài ra học viê còn được chỉ dẫn một cách chu đáo của giảng viên.

  Thời gian học: 3 tháng – Học tối thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 hay tối thứ 7 và ngày chủ nhật.

  Học phí trọn khóa: 1.000.000 Đồng

  VIII.  KHAI BÁO THUẾ CHUYÊN NGHIỆP:

  Nội dung: @ Tổng quan về thuế. @ Lập hồ sơ chứng từ khai thuế. @ Thực hiện hóa đơn và chứng từ trong kinh doanh & khai báo thuế. @ Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT, Thuế thu nhập DN, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế XNK, Thuế thu nhập cá nhân….@ Quyết toán thuế cuối năm. @ Hoàn thuế GTGT. @ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn…. Đặc biệt học viên khai thuế trên máy tính.

  Thời gian học: 1 tháng – Học tối thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 hoặc tối thứ 7 và ngày chủ nhật.

  Học phí trọn khóa: 500.000 Đồng

  IX. ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ TƯ VẤN QUẢN LÝ:

  Nội dung: @ Hình thành sứ mạng và phát triển chiến lược công ty. @ Thiết lập và phân tích dự án đầu tư. @ Nghiệp vụ kế toán dành cho giám đốc doanh nghiệp. @ Tuyển chọn và quản trị nguồn nhân lực chất luợng cao. @ Quản trị tài chính và tài sản doanh nghiệp. @ Nghiên cứu thị trường Marketing và xây dựng thương hiệu công ty. @ Nghệ thuật lãnh đạo. @ Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh.

  Thời gian học: 3 tháng – học tối thứ 2, 4, 6, hoặc 3, 5, 7 hay tối thứ 7 và ngày chủ nhật

  Học phí trọn khóa: 2. 800. 000đồng

  X. KẾ TOÁN TRƯỞNG  Đào tạo và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng theo thông tư số 199/2011 TT- BTC Năm 2011 của Bộ tài chính

  1. Lớp Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp (gồm 10 chuyên đề theo quy định của Bộ tài chính)
  2. Lớp Kế toán trưởng Doanh nghiệp (gồm 11 chuyên đề theo quy định của Bộ tài chính)

  Thời gian học: 3 tháng – học tối thứ 2, 4, 6, hoặc 3, 5, 7 hay tối thứ 7 và ngày chủ nhật

  Học phí trọn khóa: 1. 400. 000đồng

  XI.  KỸ NĂNG GIAO TIẾP

  Nội dung: @ giới thiệu về giao tiếp. @ Kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ. @ Kỹ năng lắng nghe. @ Giao tiếp giữa các cá nhân. @ Kỹ năng đàm phán

  Thời gian học: 3 tháng – học tối thứ 2, 4, 6, hoặc 3, 5, 7 hay tối thứ 7 và ngày chủ nhật

  Học phí trọn khóa: 600. 000đồng

  XII. KỸ NĂNG XIN VIỆC, VIẾT SYLL VÀ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN ( Hổ trợ lâu dài về sau)

  Sau khóa học học viên sẽ được hỗ trợ miễm phí lâu dài cho việc chỉnh sửa bộ hồ sơ dự tuyển đạt yêu cầu.

  Hướng dẫn bởi giám đốc: TS. ĐÀO TRUNG VIỆT

                                            TS. TRẦN TRỌNG PHÒNG

  Chứng nhận tốt nghiệp:

  Các khóa học do Viện EBM cấp

  Các khóa học do các giảng viên của trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM –

  trường đại học sư phạm kỹ thuật tp. HCM cấp – Chuyên gia am hiểu thực tế

  giỏi nghiệp vụ đảm nhiệm.

   

  ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC 

   

  Tiếp nhận hồ sơ  tạiVIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

  Địa chỉ: Số 61 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

  Điện thoại:  0901 185 578

   

   

   

 • TOP