Tiếp thị & Pháp luật

Huyện Đam Rông (Lâm Đồng) xây dựng nông thôn mới

 • Thứ ba, 00:38 Ngày 27/12/2022
 • Đam Rông là huyện nghèo diện 30a duy nhất hiện nay của tỉnh Lâm Đồng, 72% diện tích là đất lâm nghiệp, mặt bằng phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương còn thấp, cuộc sống của đại bộ phận dân cư còn rất khó khăn. Với việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Đam Rông đã dần khởi sắc.

  Sinh hoạt cộng đồng của đồng bào các dân tộc ở Đam Rông

  Ngay từ những ngày đầu triển khai chương trình, Huyện ủy, UBND huyện  Đam Rông đã xác định đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong quá trình triển khai chương trình xây dựng NTM. Nhờ vậy, đã có 4 xã trong tổng số 8 xã trong huyện đạt 19/19 tiêu chí (gồm các xã: Đạ Rsal, Rô Men, Phi Liêng, Đạ K’nàng) và các xã này đang tiếp tục thực hiện có hiệu quả Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

  Trong năm 2022, tổng nguồn lực thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới của huyện đạt hơn 1.751 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách nhà nước hơn 44 tỷ đồng, vốn lồng ghép hơn 24 tỷ đồng, vốn huy động trong nhân dân trên 6,5 tỷ đồng (bao gồm đóng góp tiền mặt, hiến đất, hiến cây trồng), vốn tín dụng hơn 1,6 tỷ đồng. Các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống, sản xuất của người dân trên địa bàn huyện tiếp tục được đầu tư, nâng cấp phục vụ sản xuất và dân sinh. Đến nay, huyện Đam Rông đã đầu tư xây dựng, nâng cấp 38 công trình hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Trong đó, 27 công trình giao thông, 6 công trình văn hóa, 1 công trình thủy lợi, 4 công trình điện nông thôn. Toàn huyện đạt 4/9 tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2021 - 2025, gồm các tiêu chí: Quy hoạch; thủy lợi và phòng, chống thiên tai; điện; hệ thống chính trị - an ninh trật tự - hành chính công. Các tiêu chí còn lại vẫn đang tiếp tục được thực hiện. Trong đó, cơ bản các tiêu chí đã đạt trên 50%, riêng tiêu chí giao thông hiện đang thấp nhất với tỷ lệ đạt chỉ chiếm 25%.

  Ông Sùng A Sáng (thôn 5, xã Rô Men) tâm sự: “ Được tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, người dân chúng tôi rất vui. Thôn đã thực hiện nếp sống “3 không” (không rượu, không thuốc lá và không tệ nạn xã hội). Người dân có ý thức chung tay xây dựng nếp sống văn hóa, cần cù lao động xây dựng đời sống, nâng cao thu nhập. Được nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng NTM, trong thôn đã có người dân hiến đất xây dựng nhà văn hóa thôn rộng hơn 1.500m2,...”

  Đường giao thông nông thôn được bê tông hóa

  Nhằm thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, huyện Đam Rông đã tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả như: thâm canh, ghép cải tạo cà phê; trồng cây ăn quả (sầu riêng, bơ, mắc ca...) xen vườn cà phê; chuyển đổi diện tích đất sản xuất lúa 1 vụ, ngô kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm; triển khai ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất cây trồng, tăng thu nhập cho người dân, tạo điều kiện thúc đẩy giảm nghèo nhanh, bền vững...

  Vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt dự án xây dựng công trình Khu bảo tồn văn hóa dân tộc tại huyện Đam Rông. Theo đó, Khu bảo tồn bao gồm các hạng mục như: Nhà rông sinh hoạt của người K’Ho, ki-ốt trưng bày các sản phẩm văn hóa đặc trưng của dân tộc, các trang thiết bị gồm 2 bộ cồng chiêng, 2 trống, 4 khèn môi, 2 khèn bầu, 2 đàn tơ rưng, 2 sáo và hệ thống âm thanh, tivi và một số các công trình phụ.Việc xây dựng Khu bảo tồn văn hóa dân tộc này sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện bảo tồn di sản văn hóa dân tộc, tiếp nối xây dựng truyền thống, phục hồi và phát triển các loại hình nghệ thuật có nguy cơ bị thất truyền; phát huy các lễ hội truyền thống của dân tộc địa phương; nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho đồng bào thông qua việc xây dựng, tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ tại địa phương; góp phần vào việc xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời là điểm đến cho du khách tham quan, khám phá các loại hình du lịch.

  Năm 2023, Đam Rông đề ra mục tiêu: Nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 6/8 xã; xã Phi Liêng và Rô Men đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; các xã còn lại đạt thêm ít nhất từ 1 tiêu chí nông thôn mới trở lên; huyện đạt từ 5 - 7 chỉ tiêu thuộc bộ tiêu chí huyện nông thôn mới. Bên cạnh đó, huyện cũng đã xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đặt ra và sớm đưa địa phương về đích nông thôn mới.

  NHƯ THÔNG

  TOP