Tiếp thị & Pháp luật

Quảng Ngãi: Doanh nghiệp thực hiện kế hoạch sản xuất trọng tâm cuối năm 2021

 • Chủ nhật, 09:53 Ngày 10/10/2021
 • Theo đề nghị Thường trực HĐND về việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021.

  Tình hình dịch Covid-19 đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

  Đặc biệt, dịch đã phát sinh trong các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp nên nhiều doanh nghiệp phải thay đổi liên tục kế hoạch sản xuất, tổ chức các phương án duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện vừa sản xuất vừa chống dịch để đảm bảo hoạt động được thông suốt và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao. 

  Quảng Ngãi đẩy mạnh phát triển công nghiệp làm tiền đề kinh tế

  Quảng Ngãi đẩy mạnh phát triển công nghiệp làm tiền đề kinh tế. (Ảnh: Báo Công Thương)

  Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 9 tháng đầu năm tăng 14,91% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm tăng so với cùng kỳ: Thép xây dựng tăng 102%; sản phẩm lọc hóa dầu tăng 14,7%; giày da các loại tăng 79,4%; sợi tăng 61,5%; cuộn cảm tăng 37,8%; điện sản xuất tăng 38,3%; điện thương phẩm tăng 41,1%; thủy sản chế biến tăng 5,9%; sản phẩm may mặc tăng 2,8%. Bên cạnh đó, một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ: Tai nghe giảm 69,2%; tinh bột mỳ giảm 39%, nước khoáng giảm 14% và sữa các loại giảm 1,7%.

  Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2021 ước đạt 16.119,2 tỷ đồng, giảm 21% so cùng kỳ, đạt trên 62% kế hoạch năm. Trong đó, tổng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 là 3.585,776 tỷ đồng', trong đó vốn cân đối ngân sách địa phương là 2.588,63 tỷ đồng; vốn ngân sách trung ương là 997,146 tỷ đồng.

  Dự tính đến ngày 30/9/2021, giải ngân đạt khoảng 2.201,8 tỷ đồng, đạt 61,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 50,7% kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao, trong đó, vốn ngân sách địa phương giải ngân 1.619,3 tỷ đồng (bằng 62,6% kế hoạch TTCP giao và 48,4% kế hoạch HĐND tỉnh giao) và vốn ngân sách trung ương giải ngân 582,5 tỷ đồng bằng 58,4% kế hoạch.

  Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng ước đạt 1.367 triệu USD, tăng 39% so với cùng kỳ", đạt 97,6% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu 9 tháng ước đạt 2.018 triệu USD, tăng 60,9%' vượt 15,3% kế hoạch năm.

  Hoạt động vận tải  không kể vận tải đường sắt: Doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 9 tháng ước đạt 2.496 tỷ đồng, giảm 8,6% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu vận tải hành khách giảm 22,7%, doanh thu vận tải hàng hóa giảm 2,1%, doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải giảm 6,9%. 

  Nhiệm vụ còn lại 3 tháng cuối năm 2021 của tỉnh rất nặng nề về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022

  Nhiệm vụ còn lại 3 tháng cuối năm 2021 của tỉnh rất nặng nề về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022. (Ảnh: Báo Công Thương)

  Tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công bền vững. Đồng thời, huy động mọi lực lượng để phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay, không chủ quan, lơ là, đảm bảo chủ động sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

  Đồng thời, đẩy mạnh  các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, đặc biệt tập trung hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành các dự án có quy mô lớn, có sức lan tỏa. Phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ cho ngành lọc hóa dầu, luyện kim, cơ khí, sản xuất, chế biến thực phẩm, đồ uống, chế biến gỗ, điện - điện tử, công nghiệp hỗ trợ cho ngành dệt may...

  Tăng cường đôn đốc các nhà máy đã và đang hoạt động tiếp tục phát huy công suất; chủ động theo dõi, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất trong thời điểm hiện nay, nhất là các mặt hàng, nhóm hàng, ngành hàng đang có lợi thế về nguyên vật liệu, thị trường.

  theo Hoàng Gia – Mây Tím (Doanh Nghiệp Hội Nhập)

   

  TOP