Tiếp thị & Pháp luật

Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng biển tại Đồng Nai

 • Thứ sáu, 17:21 Ngày 27/05/2022
 •  

  Đồng Nai là một trong những nhóm tỉnh thành phố có cảng biển lớn nhất và đóng vai trò quan trọng trong cạnh tranh nội địa hàng hoá.
  Liên quan đến quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai ông Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, đối với phân khúc nội Á và nội địa, các cảng biển trên địa bàn tỉnh sẽ phải chịu sự cạnh tranh từ các cảng biển TP.HCM, Bình Dương, Long An. Do đó, Đồng Nai phải nỗ lực để có thể “kéo” tàu, “kéo” hàng về các cảng biển trên địa bàn.
  Theo quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chính phủ phê duyệt vào tháng 9/2021, hệ thống cảng biển Đồng Nai thuộc nhóm cảng biển số 4.
  Trong đó, nhóm cảng biển số 4 là nhóm cảng biển lớn nhất Việt Nam và cũng là nhóm cảng biển quan trọng nhất, chiếm đến 43% tổng lượng hàng thông qua hệ thống cảng biển cả nước.
  Cảng biển Đồng Nai được xác định là cảng biển loại 1. So với các quy hoạch được duyệt đến năm 2020, sản lượng hàng hóa thông qua các cảng biển Đồng Nai đều đã vượt quy hoạch.
  Cụ thể, sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển Đồng Nai năm 2019 khoảng 18,4 triệu tấn. 
  Trong 2 năm 2020 và 2021, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển trên địa bàn tỉnh có sụt giảm nhẹ, đạt 18,1 triệu tấn vào năm 2020 và 17,5 triệu tấn trong năm 2021.
  Theo Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai, trên địa bàn tỉnh hiện có các cụm cảng gồm: Long Bình Tân - Bình Dương; Gò Dầu và Nhơn Trạch. 
  Trong số này, cụm cảng Long Bình Tân - Bình Dương có 6 bến cảng chuyên dùng và 2 bến cảng tổng hợp. Trong khi đó, cụm cảng Gò Dầu theo quy hoạch sẽ có 13 cầu cảng được xây dựng nhưng hiện nay mới có 11 cầu cảng hoàn thành xây dựng. 
  Đối với cụm cảng Nhơn Trạch, hiện nay cũng mới có 11 cầu cảng được xây dựng trên tổng số 21 cầu cảng được quy hoạch.
  Ngọc Kiều

   

  TOP