Tiếp thị & Pháp luật

Bất động sản

Ở khu vực phía Nam không tỉnh nào có được cả ba yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa như Đồng Nai. Nhưng tính đến thời điểm này họ đánh mất tất cả, chỉ giữ lại được mỗi địa lợi để kiếm bạc lẻ. Nếu không có dự án sân bay Long Thành ra đời được trung ương đổ tiền về lo thì có lẽ khoảng 10 năm nữa Đồng Nai sẽ bị bỏ lại phía sau, thua luôn cả các tỉnh miền Tây.

TOP